דיווח מוועדת תלונות הציבור 3/8/04    
יניב רוזמן
- אפליה מסחרית בין בעלי המכולות לבין רשתות השיווק.
הועדה דנה בפניית בעלי המכולות אשר טענו לקיום תחרות בלתי הוגנת עם רשתות השיווק,
וכי לעיתים, הרשתות מוכרות לצרכן במחירים נמוכים מהמחיר שהם עצמם קונים.
ומאידך, בעל מכלת שפרסם מוצר מזון במחיר נמוך מהנמכר בשוק, הודיע לו הספק, כי לא יספק לו סחורה אם ימכור במחיר הנמוך שפרסם.
תגובת נציג ההגבלים העסקיים הייתה, כי אין בעיה (מבחינת משרדו) למכור במחיר נמוך ממחיר השוק, כך שטענת בעלי המכולות למול הרשתות אינה לגיטימית.
בנושא אי אספקה למכולת בעקבות מחיר נמוך, המליץ הנציג להגיש תלונה רשמית למשרדו, כי מצב כזה יוצר פיקוח מחירים של הספק, דבר האסור בחוק.
יו"ר התאחדות הסוחרים הכללית, הציג לוועדה מכתב שבו מתלונן בעל מכולת כי במשך שלושים שנה הוא רוכש ביצים מתנובה, לפתע הודיע לו הספק כי בעקבות מחסור בשוק, עליו לחפש ביצים ממקור אחר, כיוון שהסחורה מגיעה קודם כל לרשתות.
גם בנקודה זו תשובת נציג ההגבלים הייתה כי הזכות להחלטות חלוקה נשמרת אצל הספק.
יו"ר התאחדות הסוחרים הציע כפתרון למצב המכולות להצטרף אליו במאבק, ולבחון את האפשרות לבצע רכישות גדולות ומאוחדות וכך יינתן למכולות מחירים יותר טובים ויחס מסחרי הוגן.
נציג ההגבלים העסקיים תמך עקרונית ברעיון זה והציע לסוחרים לפנות בבקשת "פטור מהסדר קובל" על מנת שיוכלו לבצע עסקאות בצורה מאוגדת.
נציגת האוצר הודיעה, כי האוצר בעד תחרות חופשית ואינו תומך בהתערבות ברמות המחירים ולא בדרכי המסחר הקיימים, כל עוד לא בוצע עבירה על החוק.
יו"ר הועדה, מר ישראל אייכלר מחה על העדרם של נציגי הרשתות מהדיון לאחר שהוזמנו ולא באו, ותמך עקרונית ברעיון ההתאגדות.