חשיבות תכנית עסקית [בענף הברים       נכתב עבור המגזין C2H5

ידוע, שכל זמן שלא איכפת לך איפה אתה נמצא - לא הלכת לאיבוד, אבל בעסק כדאי שתדע (וגם הבנק שלך) באופן תמידי איפה אתה נמצא ולאן פניך מועדות.. תכנית עסקית באה לענות בדיוק על צורך זה.
ענף הברים הופך בעשור האחרון ליותר ויותר ממוקצע, בעיקר בעקבות ההשקעה הגדולה הנדרשת, אשר נובעת מדרישת הלקוחות לברים ברמה אחרת. בעבר הקמת בר הסתכמה בעלויות נמוכות יחסית. קרש עץ בין שתי חביות בירה, יחסי ציבור של הבעלים בקרב חברים, הבנה בסיסית במכירת אלכוהול וידע בהכנת צ'יפס וסלט יווני...

כיום המצב שונה. בעידן של מאות מותגים לבחירה, ברמנים בוגרי בתי ספר מקצועיים, מטבחים מושקעים ויחסי ציבור הכוללים פרסומות בטלוויזיה נראה שאי אפשר להתנהל יותר במתכונת הישנה ולסמוך על אינטואיציות ותחושת בטן בלבד. בענף שבו אחוז כשלון העסקים הוא מהגבוהים במשק, מנהלי ברים מוצאים עצמם מחויבים בהתמקצעות ניהול צוות העובדים, מלאי, תמחור, שיווק וכו'. גישת "אותי אף אחד לא ילמד" וגישת "אני כבר יודע הכל", חלפה מן העולם. בעלי ברים נדרשים כיום לאוריינטציה עסקית גבוהה ולהבנת כלים עסקיים אלמנטאריים, ביניהם, אחד החשובים להנעתו ולהתפתחותו של כל עסק, התכנית העסקית.

תכנית עסקית היא מסמך המגדיר את מטרות ויעדי העסק תוך פירוט הדרכים להשגתן. התכנית מאפשרת להעלות את כל הנקודות הרלוונטיות ועל-ידי כך ניתן לראות (ולהראות) את התמונה המלאה. התכנית צריכה להיכתב כמסמך תמציתי, בעל אופי דינאמי, עניני (רצוי גם מעניין) ומעוגן מציאות. תכנית עסקית חייבת להציג עובדות בסיסיות ומבוססות. המטרה היא שהקורא (גם אם אינו מהענף) יוכל להבין ולהאמין בצורה מבוססת כי ההשקעה כדאית.

לתכנית שתי מטרות עיקריות מטרה אחת היא שקיפות פנימית - הכוונה היא לבניית מסמך אשר ישקף, יגדיר ויתרגם עבורנו את כל הרעיונות, הערכות והתחזיות של כל התוכניות הכספיות, השיווקיות והתפעוליות בצורה ברורה ומעשית. התכנית הינה כלי המלווה אותנו לאורך כל הדרך, ומאפשר לנו לבחון, מדי תקופה, באופן שיטתי את העבר ולהחליט אילו נקודות נתקן או נחזק בעתיד.
המטרה השנייה של תוכנית עסקית היא שקיפות חיצונית, הכוונה, ליכולת גורמים חיצוניים (בנקים, משקיעים, שותפים וכו) לראות ולהבין את התכניות והסביבה העסקית בה יצמח העסק. כך יוכל הגורם לנתח ולאבחן את הפוטנציאל הטמון בעסק וכדאיות ההשקעה מול הערכת הסיכון. זו הדרך הנכונה לבחינת החזר השקעה גם כשמדובר בהשקעה עצמית. למרות המילים הגבוהות והשימוש במונחים כלכליים, עצם הכתיבה, תעזור בהבנה עצמית ותעלה על פני השטח את כל הנושאים אשר אינך יודע וכדאי לבדוק.

קיימות כמה דרכים וסגנונות לכתיבת תוכנית עסקיות, הכל בהתאם לצרכים, לסוג ולגודל העסק המדובר. כמעט כל מודל שיבחר חייב להכיל כמה פרקים אלמנטאריים, אשר יעזרו בניתוח העסק ובקבלת החלטות.

הקדמה/תמצית מנהלים - (Executive Summary)- פרק המתמצת את הרעיון העסקי בראשי פרקים, מעיין סיכום קצר של התכנית בכללותה. בדרך כלל על סמך קריאת פרק זה יחליט הקורא אם יש עניין בהמשך התייחסות לתכנית. לכן, חשוב כי יהיה ממוקד, מעניין ומרשים בכתיבתו. מומלץ שהפרק יכלול: תיאור העסק, יתרונות מפתח להצלחה, תיאור קצר של ההנהלה/יזמים, עקרונות המודל העסקי, סכום ההשקעה הנדרש מול פירוט כללי של הוצאות, התייחסות להחזר ההשקעה, ניתוחים פיננסיים בסיסיים ונושאים משמעותיים להבנת העסק.
פרק ניתוח הענף - ענף הברים מהווה ענף-משנה בענף המסעדות. המגמה השולטת בענף היא חדירה לתחום מזון האיכות והיא מהווה לעיתים 25% ויותר מהמחזור. עובדה המחזקת חשיבות נקודה זו בניתוח השוק וקהל היעד. פרק זה מיועד לספק את השקפתך המציאותית לגבי הענף ומיקומו היחסי של העסק שלך בו. התמקד בהבהרה לגבי תיאור מגמות השוק, המתחרים הישירים (ברים) והעקיפים (מקומות בילוי ומסעדות) מהו פוטנציאל השוק, פדיון ורווחיות בענף, פילוח השוק (בחתך גילאים, גיאוגרפי וכו'). הוסף מקורות אובייקטיביים כגון מחקרי שוק, וכתבות לביסוס דבריך.
פרק הבר, המוצרים והשירותים - זהו הפרק המאפשר לך להגדיר את "החלום" - תיאור הבר, המיקום, מאפיינים ייחודים, עיצוב, סגנון, מוסיקה סוגי משקאות, מטבח, הכלים, אפיון הקהל וכל נקודה נוספת אשר תגרום לקורא 'לראות' את המקום. זהו הפרק לתיאור חלומך, אך שים לב שהכול בו יתואר מנקודת מבטו של הלקוח הפוטנציאלי ולא משלך.
פרק ניהול והנהלה - פרק שתכליתו לענות על השאלה איך ינוהל העסק? ולא פחות חשוב מי שותף לניהולו והקמתו. פרט את הרכב היזמים/ההנהלה הקיימים ומה היתרון היחסי שלהם (ניסיון, כישורים..) אשר ביכולתו להוביל להצלחה. התייחס למודל הניהולי ותפעולי של העסק. הבע בקצרה את תפיסתך בנושא כוח אדם, ניהול מלאי, ספקים וכדומה. הסבר את הבעיות ויכולתך להתמודד ולמזער אותם. למעשה בפרק זה עליך להראות כי יש מי שיודע איך להוביל את העסק להצלחה, בהבנה בתפיסה עניינית ומודעות עסקית.
פרק אסטרטגיה שיווקית - כתוב את המטרות האסטרטגיות, על מה מתבסס מודל השיווק (בנוסף ליחסי ציבור). פרט תחזית מכירות ועל מה היא מתבססת. מהי מדיניות התמחור, השפעת המיקום והאזור. הסבר את אסטרטגיית החדירה לשוק. ידוע שברים ששרדו לתקופה ארוכה הם אלה הבנויים על קהל לקוחות קבוע, התייחס גם לנקודה זו. תכנית פיננסית _ חלק זה של התכנית אמור לשקף את כל הנאמר עד כה בערכים מספריים. הדבר דורש הבנה וניסיון ורצוי להתייעץ עם איש מקצוע. הצג בקצרה את צרכי המימון ואפיוניו, ציין סכום השקעה עצמית (משקיעים רבים מעריכים כי המוטיבציה של היזם גדלה ככל שההשקעה העצמית שלו גדלה), תחזיות רווח והפסד, מאזנים, תזרימי מזומנים ונתונים פיננסים רלוונטיים. נהוג להוסיף בתכנית התייחסות לשלושה תרחישים: טוב, סביר ורע. האם במקרה "הרע" עדיין יש כדאיות עסקית?
נספחים- בסעיף זה הוסף מסמכים רלוונטיים כגון: רישיונות ואישורים, הצהרות כוונות מגורמים רלוונטיים, כתבות ומאמרים מיוחדים וכדומה.

בעלי עסקים מבינים את הפוטנציאל העסקי הטמון בהקמת בר למרות מחסומי הכניסה (ההשקעה הנדרשת בשיפוץ ועיצוב, ציוד ומלאי ראשוני) אך גם מבינים שהסיכון אמור להיות מחושב – ומה יותר מחושב מלתכנן. חוקי מרפי אומרים שאם משהו יכול להשתבש _ הוא לבטח ישתבש. אם משהו יכול שלא להשתבש _ הוא בכל זאת ישתבש. למרות זאת נבנה את התכנית העסקית כדי שנדע מה יכול להשתבש ולנסות למנוע ולהתכונן.

בהצלחה.
יניב רוזמן, יעוץ עסקי.
לשאלות והערות mail@rozman.co.il
כל הזכויות שמורות.
|   שלח לחבר הזמנה לקרא


        הצטרף לרשימת התפוצה עכשיו!


תכנית עסקית [ענף הבארים - בקובץ word-